Food

Thomas Kuijpers

Beschrijving van artistiek inhoudelijke uitgangspunten van Thomas Kuijpers uit 2017, die de tekst van zijn tentoonstelling Paradigma II begeleidde:

Het werk van Thomas Kuijpers (NL, 1985) valt samen met onze groeiende behoefte om informatie op waarde te schatten. Hij richt zich op de uiteenlopende manieren waarmee beeld en tekst waarheden representeren, en wat de gevolgen daarvan zijn voor onze perceptie. Met zijn messcherpe interpretaties en weloverwogen vertaalslagen naar nieuwe beelden maakt hij bij de toeschouwer veel los. De ene keer stelt hij zich op als olifant in een porseleinkast en brengt de toeschouwer in verwarring, en de ander keer weet hij de toeschouwer te raken als een fijnbesnaard criticaster en bevlogen activist; continu circulerend in de dynamiek van de interpretatie.
Kuijpers lijkt bij ieder ‘nieuwsfeit’ zijn bedenkingen te hebben en laat zich daar enerzijds door middel van intuïtieve interpretaties en anderzijds via langlopende onderzoeken over uit. Hij pluist zijn onderwerpen uit door te zoeken naar een ingang in de overkoepelende thematiek, een fragment waarin de kern zich openbaart, of naar een bescheiden metafoor die de wijze waarop iets in beeld is gebracht kan determineren. Van daaruit kan eigenlijk alles gebeuren, de uiteindelijke vorm waarin het wordt gecommuniceerd is ondergeschikt aan het onderzoek (dat vaak ook deel uitmaakt van de uiteindelijke presentatie). Het kan uitmonden in een novelle, een fotoreeks, een film, een wearable of zelfs een tekening. Door in te gaan op de inconsistenties in een verhaallijn of door de discrepanties aan te wijzen in het begeleidende beeldmateriaal geeft hij commentaar op de manier waarop de media ons voorzien van feitelijkheden. Hiermee maakt hij de weg vrij voor een eigen zienswijze, voor hem zelf, maar ook zeker voor de toeschouwer.

Description of the artistic content of Thomas Kuijpers' work, from an text that accopanied his exhibition Paradigma II in 2017:

The works of visual artist Thomas Kuijpers (NL, 1985) revolve around the way images and text are used to create a narrative about true events, and how they influence our perception. His works mostly originate from recent happenings, questioning the value of an image and its contemporary use. In Paradigma II he will address us with new works that activate our thoughts on the way we perceive the daily news; investigating the so called truth and constantly circulating in the dynamics of interpretation.
Each of Kuijpers’ projects starts with a thorough investigation, collecting all sorts of material, about a particular incident. From here a search starts for a theme, a fragment or a small metaphor that unravels how the story has been told. This collection of research materials form the basis of a new work, and often become part of the work itself. From this point on anything can happen; the form is always subject to the concept. Sometimes the work develops into a novel, other times a movie, a wearable, or a drawing.
By simply pointing out inconsistencies in a story and errors in the accompanying imagery, or by making direct, critical visual comments on the way a story is brought to us, Kuijpers offers an alternative view of stories and images.

Bad Trip @ Unseen Photo Fair & Photo London

2013 - Voor de eerste kennismaking in de projectruimte van LhGWR toonde Kuijpers een researchproject genaamd Travis' Encounter. Voor de tentoonstelling werd een korte inleidende tekst geschreven:

Thomas Kuijpers onderzoekt in zijn werk ‘de waarheid’.
Hij is geïnteresseerd in de manier waarop waarheid wordt geconstrueerd en zoekt naar momenten waarop fantasie overgaat in waarheid en waarheid in fantasie. Kuijpers’ werkmethode bestaat voor een overgroot deel uit onderzoek en het verzamelen van archiefmateriaal. Hij gebruikt allerlei gevonden materiaal, zoals geluidsfragmenten, videobeelden, officiële documenten en krantenknipsels, dat representatief is voor verschillende beweringen omtrent een bepaald onderwerp. Kuijpers plaatst deze materialen in een uitgebreid kader, zodat de kijker ze kan vergelijken en een inzicht krijgt in de manier waarop de 'waarheid' over een onderwerp is opgebouwd. Kuijpers zal zijn nieuwe project over de ontvoering van Travis Walton door een UFO in 1975 presenteren.

Food

Paradigma II

In zijn eerste grote solotentoonstelling Paradigma II toonde Kuijpers zijn recente en enkele nieuw werken, waarbij de spanningen in de maatschappij niet werden vermeden. Zo liet hij met zijn nieuwe werk Shampoo zijn nieuwsgierigheid de vrije loop door de toeschouwer te confronteren met een zwarte vlag waarop in het wit een Arabisch woord was geschilderd. Hij vroeg zich daarbij openlijk af wat te doen met de platvloerse stereotyperingen en vooroordelen die ons niet vreemd zijn. Belangrijker nog, hij maakte voelbaar dat een dergelijke visuele uiting zoveel impact heeft dat het nauwelijks op waarde is te schatten.

Om de gelaagdheid van zijn blikveld inzichtelijk te maken werd Shampoo in de tentoonstelling in context geplaatst door de aanwezigheid van enkele andere werken van zijn hand, die bevestigden dat Kuijpers een eigen genuanceerde zienswijze is toevertrouwd.

When the twins were still beautiful @ Art Rotterdam

Image

In zijn eerste grote solotentoonstelling Paradigma II toonde Kuijpers zijn recente en enkele nieuw werken, waarbij de spanningen in de maatschappij niet werden vermeden. Zo liet hij met zijn nieuwe werk Shampoo zijn nieuwsgierigheid de vrije loop door de toeschouwer te confronteren met een zwarte vlag waarop in het wit een Arabisch woord was geschilderd. Hij vroeg zich daarbij openlijk af wat te doen met de platvloerse stereotyperingen en vooroordelen die ons niet vreemd zijn. Belangrijker nog, hij maakte voelbaar dat een dergelijke visuele uiting zoveel impact heeft dat het nauwelijks op waarde is te schatten.

Om de gelaagdheid van zijn blikveld inzichtelijk te maken werd Shampoo in de tentoonstelling in context geplaatst door de aanwezigheid van enkele andere werken van zijn hand, die bevestigden dat Kuijpers een eigen genuanceerde zienswijze is toevertrouwd.

Travis' Encounter @ LhGWR Project Room

2013 - Voor de eerste kennismaking in de projectruimte van LhGWR toonde Kuijpers een researchproject genaamd Travis' Encounter. Voor de tentoonstelling werd een korte inleidende tekst geschreven:

Thomas Kuijpers onderzoekt in zijn werk ‘de waarheid’.
Hij is geïnteresseerd in de manier waarop waarheid wordt geconstrueerd en zoekt naar momenten waarop fantasie overgaat in waarheid en waarheid in fantasie. Kuijpers’ werkmethode bestaat voor een overgroot deel uit onderzoek en het verzamelen van archiefmateriaal. Hij gebruikt allerlei gevonden materiaal, zoals geluidsfragmenten, videobeelden, officiële documenten en krantenknipsels, dat representatief is voor verschillende beweringen omtrent een bepaald onderwerp. Kuijpers plaatst deze materialen in een uitgebreid kader, zodat de kijker ze kan vergelijken en een inzicht krijgt in de manier waarop de 'waarheid' over een onderwerp is opgebouwd. Kuijpers zal zijn nieuwe project over de ontvoering van Travis Walton door een UFO in 1975 presenteren.