Food

Marleen Sleeuwits

NOT The Actual Site

In 2017 bouwde Marleen Sleeuwits de grote presentatieruimte van LhGWR om tot en nieuwe ruimtevullende en site-specific installatie waarin fotografische en sculpturale werken samen kwamen.
Sleeuwits staat bekend om haar fotowerken van geconstrueerde ruimtes die herkenbaar zijn aan hun tijd- en plaatsloosheid. Door alle bewerkingen die zij aan de ruimtes toebrengt, leidt ze de toeschouwer naar een meer spirituele of psychische beleving van een ruimte. Nieuwe transformaties van één en dezelfde ruimte zorgen voor verschillende perspectieven en belevingen van die ruimte en leggen het potentieel ervan bloot.
In de afgelopen jaren heeft Marleen het gebruik van haar camera steeds vaker achterwege gelaten. De deformaties en reconstructies zijn verder ontwikkeld tot sculpturale werken met een eigen zeggingskracht. De ruimte en met name de huid van een ruimte blijft het uitgangspunt van de werken, maar wordt steeds verder gefragmenteerd. Door de onderdelen vervolgens weer gezamenlijk te presenteren ontstaat er een nieuwe gelaagde installatie. In die installatie worden originelen, bewerkingen, reconstructies en nieuwe fotografische interpretaties samengebracht tot een nieuw geheel.

In 2017 Marleen Sleeuwits transformed the main exhibition space of LhGWR into a new site-specific installation in which photographic and sculptural works came together.
Sleeuwits is known for her photo works of constructed spaces that are recognizable by their time and placelessness. Through all the physical reconstructions and alterations of the skin of the rooms she leads the spectator to a more spiritual or psychic perception of space. Numerous transformations of one and the same space provide different perspectives and experiences of space and expose its true potential.
In recent years Marleen started to leave behind the use of her camera . The deformations and reconstructions have been further developed into sculptural works with their own power of expression. The space and, in particular, the skin of a space remains the starting point of the works, but is increasingly fragmented. By presenting the components together again a new layered installation is constructed. In the installation, originals, edits, reconstructions and new photographic interpretations are brought together into a new whole.

Transparency of appearance

In de tentoonstelling Transparency of appearance toonde Marleen nieuwe werken van haar befaamde serie Interiors. Voor het eerst presenteerde ze ook enkele ruimtelijke werken.
Sleeuwits had het jaar voorafgaand aan de tentoonstelling gewerkt in een leegstaand kantoorgebouw van zestien verdiepingen. Hierin deformeerde en (re)construeerde ze verschillende ruimtes op een manier die het meest doet denken aan installaties en sculpturen, maar dan met een tijdelijk karakter.
De serie Interiors is een persoonlijk en gelaagd onderzoek, waaruit je direct kunt opmaken dat het niet om de daadwerkelijke bestaande ruimtes gaat, maar om mentale ruimtes. De suggestie wordt gewekt dat ze zich bevinden in de schemerzone tussen realiteit en illusie. In de ruimtelijke werken wordt deze ervaring nog tastbaarder.

In the exhibition Transparency of appearance Marleen Sleeuwits presented new works from her renowned series Interiors. For the first time she also presented spatial works.
The year previous to the show Sleeuwits worked in a vacant sixteen stories high office building. She deformed and (re)-constructed several offices in a way that is most reminiscent of installations and sculptures with a temporary nature.
Interiors is a personal and layered research, which is not about the actual existing spaces, but is about mental spaces. It suggests they are in the twilight zone between reality and illusion. In the spatial works this experience becomes even more tangible.

Photographic works
@ opening of new location LhGWR

From 2008 till 2011

Marleen Sleeuwits
Quantified


Soon more projects will be on display here