Food

2016 days of
awesome photobooks

5 verzamelaars selecteerden hun 5 favoriete fotoboeken van de voorgaande 2016 dagen

Ontelbaar en niet te vermijden zijn ze: de ‘zorgvuldig samengestelde’ selecties van de beste / meest indrukwekkende / belangrijkste / veelbelovende (vul in uw favoriete click bait) van het jaar. Begin december duiken ook steevast de lijstjes met de beste fotoboeken van de wereld op. Sommige lezers maken daadwerkelijk gebruik van deze lijsten als cadeausuggesties voor de feestdagen, voor de oom of tante die van fotografie houdt, of voor die artistieke collega met zijn Instagram account. In het geval van het fotoboek – nog steeds vrijwel een insider affair – zijn deze lijstjes voornamelijk een kwestie van erkenning voor publicaties die zich boven het maaiveld of buiten het gebaande pad begeven. Maar meer dan dat zijn dergelijke eindejaarsopsommingen oefeningen in trendspotten, waarmee zowel critici als fotografen hun scherpte kunnen bewijzen. Meta-lijsten van lijsten worden aangelegd om de scores bij te houden welk boek het hardst geroemd of het best verkocht wordt, en dat is niet vanzelfsprekend een en dezelfde titel. Koortsachtig houden fotografen en uitgevers via social media hun fans en stakeholders op de hoogte waar en door wie hun boek vermeld wordt. Boekprijzen van reeds uitverkochte limited editions worden door kopers en verkopers bijgehouden alsof het aandelen op Wall Street betreft. Als dit allemaal ietwat hijgerig klinkt: dat is het ook, maar de nodige zelfspot en humor ontbreken gelukkig nooit. Dit jaar publiceerde Rudi Thoemmes van RRB Publishing zijn Marmite lijst, met daarop de slechtst verkochte boeken.

Met het einde van het jaar in zicht, vroegen het team van LhGWR en Hester Keijser van Stead Bureau zich af van wie zij ditmaal graag advies zouden willen krijgen over de beste fotoboeken. Misschien moeten we ons wenden tot de ideale kritische consument, een veelvraat die put uit een welhaast alomvattend assortiment van titels bij het afwegen van keuzes, van wie de smaakpapillen zo uitgebalanceerd zijn dat we blindelings de boeken die hij of zij aandraagt, kunnen vertrouwen? Voor de tentoonstelling 2016 days of awesome photobooks hebben LhGWR en Stead Bureau zes mensen die van het wikken en wegen van boeken en/of kunst een dagbesteding maken gevraagd een lijstje samen te stellen. Zes verzamelaars van de buitencategorie (zoals dat in de wielersport heet), wier namen bij menig boekwinkel de deuren ook buiten openingstijden doen openen, zijn uitgenodigd om een top zes te maken van de fotoboeken die zij hebben aangeschaft of gekregen in de afgelopen 2016 dagen, wat neerkomt op ongeveer 5,5 jaar. Daarbij waren zij volledig vrij om invulling te geven aan de begrenzingen van het fotoboek en kwam het bij de 2016 dagen niet op een dagje meer of minder aan.


Verzamelaars

Peter van Beveren
Flip Bool
Christian Caujolle
Paul Kooiker
Reyn van de Lugt

5 collectors
selected their 5 most favorite photo books of the previous 2016 days

They are innumerable and unavoidable: the ‘carefully curated’ selections of the best / most impressive / important / promising (fill in your favorite click bait) of the year. Invariably, come December, the lists with the best photo books of the world join the queue. Some readers actually do use these lists as suggestions for the holiday shopping season, for the uncle or aunt who really digs photography, or for that artsy colleague with his Instagram account. In the case of the photo book – still pretty much an insider affair – these lists tend to revolve around recognition for publications that were the tallest poppies in the field, or which blossomed off the beaten path. But more than that, such end-of-the-year tallies are exercises in trend spotting with which both critics and photographers can prove their acuity. Meta-lists of lists are compiled to keep the score which books are praised the most or sold the best, and that is rarely one and the same thing. Feverishly, via social media, photographers and publishers keep their fans and stakeholders informed where and by whom their books are mentioned. Book prices of already sold out limited editions are monitored by buyers and sellers as if they were stocks on Wall Street. If this all sounds somewhat exhausting: indeed it is, but self-mockery and humor are never far away, thankfully. This year, Rudi Thoemmes of RRB Publishing published a so-called Marmite list, revealing his worst-selling books.

With the end of the year drawing near, the LhGWR team and Hester Keijser of Stead Bureau pondered whose advice on photo books to follow this time. Perhaps we should turn to the ideal critical consumer, a glutton who draws from a comprehensive range of titles when weighing choices, whose taste buds are so balanced that we can blindly trust the books he or she puts forward? For the exhibition 2016 days of awesome photo books LhGWR and Stead Bureau invited six people who practically have a day job in selecting and evaluating books and / or art, to compile a list. Six collectors of the highest ranks, whose names open doors after hours in many a bookshop, were asked to provide the best six books they purchased or received in the last 2016 days, which equals roughly 5,5 years. In addition, they were totally free to interpret the boundaries of the photo book, and the 2016 day limit could – no matter – well be a few days off the mark.


Collectors

Peter van Beveren
Flip Bool
Christian Caujolle
Paul Kooiker
Reyn van de Lugt

Christian Caujolle

Cristina De Middel
Party, Quitonasto Form Chanmair Mao Tungest

Issei Suda
1975. Muramisaki

Anders Petersen
City Diary #1-2-3

Vytautas V. Stanionis
Nuotraukos dokumentams

Dirk Braeckman
Sisyphe

Christian Boltanski
Signal

image > Peter van Beveren presenting his selection

Flip Bool

Bart Sorgedrager
De heftruck fabriek in Almere 1991-2013

Annette Behrens
(in matters) of Karl

Celine van den Boorn
The Promise

Hripsimé Visser, Wim van Sinderen, Violette Gillet, Francesco Zanot
Gerard Petrus Fieret

Anne Geene en Arjan de Nooy
Ornithologie

Martine Stig
Noir

Paul Kooiker

Sam Falls
Life Size

Paul Elliman
Untitled (september issue)

Roe Ethridge
Le Luxe (eerste oplage, blauwe voorkant)

Boris Mikhailov
Diary

Tina Bara
Lange Weile

Takuma Nakahira
1000

Reyn van der Lugt

Viviane Sassen
Parasomnia

Bas Princen
The Construction of an Image

Geert Goiris
Lying Awake

Jean-Marc Bustamente
Villa Medici

Timm Rautert
No Photographing

Claudia Heinermann
Wolfskinder (A Post-War Story)

Peter van Beveren

Tarin Symon
A living man declared dead and other chapters I-XVIII

Guus Luijters
In Memoriam, De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen. 1942-1945

Thomas Mailander
Illustrated People

Cristina De Middel
Jan Mayen / Man Jayen

Jason Eskenazi
By the Glow of the Jukebox: The Americans List

Richard Prince
New Portraits

Food

Book Case Study 2016
4 days hands on photo book workshop