Food

Sjoerd Knibbeler

Sjoerd Knibbeler is attracted to the scientific quest – or dream – of discovering the world and the resulting inventions and technology that enables us to do so. In his work and practice he often takes a rudimentary approach to characterize and question the complex. Rather than simplifying, this allows him to outline the innately human qualities that lie at the core of technology: curiosity and inventivity.
His research revolves around the limitations of the visible world, which are constantly challenged by technological progression. Complex photographic tools are enabling us to see, envision and depict evermore, and access to their generated imagery has become instantaneous and ubiquitous. With so many of us becoming users of advanced technology, the relationship between experience and knowledge is changing on a societal level.
Knibbeler’s work could be explained as an attempt towards a strategy to approach this change. By placing himself in the position of a scientist or engineer, he wants to relate to our technological advancement on a personal and human level.

This allows him to approach his image making with what some people call the wisdom of ignorance and he tries to maintain a sense of wonder, curiosity and play in the process.
After presenting Digging up Clouds for the first time at LhGWR in 2014, Knibbeler has had solo exhibitions at Foam Photography Museum, Espace Images, Contact Festival and Villa Noailles. Notable group exhibitions include Quickscan NL#02 at the Nederlands Fotomuseum and the Paris Photo / Aperture Foundation Photobook Awards, which included his shortlisted artist book Paper Planes. His work was awarded the Grand Prix du Jury Photographie in Hyères, France in 2015 and the same year he was selected as Foam Talent. His work is part of national and international museum collections like Maison Européenne Photographie, Foam Photography Museum, Nederlands Fotomuseum and Museum Voorlinden.

Art Rotterdam 2017 & Photo London 2018

2017 en 2018 - Sjoerd Knibbeler op Art Rotterdam met Travelling past Matter en op Photo London met Photograms:

Food

Travelling past matter

In dit nieuwe project verdiept Knibbeler zich in het collectieve verlangen en de wetenschappelijke zoektocht om het universum en onze plaats daarin te ontrafelen. De tentoonstelling is een weerslag van zijn omvangrijke ontdekkingsreis in de wereld van de ruimtevaart. Als onderdeel van zijn praktijk zoekt Knibbeler de grenzen van het fotografisch medium op: ditmaal door de ruimte te gaan fotograferen.
Travelling past matter ligt in het verlengde van Knibbeler’s succesvolle project Digging up clouds. Werkend aan dat project heeft hij een meeslepende methode ontwikkeld waarin hij zijn werk in de studio combineert met invloeden en samenwerkingen in de wetenschappelijke wereld. Door de bijna jongensachtige benadering van zijn onderwerp ontstond een bijzonder aanstekelijk project over wind. Met dezelfde vastberadenheid en ambitie heeft hij zijn studio nu ingezet als werkplaats, waar hij schaalmodellen maakte van objecten die zijn ontworpen voor het reizen naar de Maan. De modellen heeft hij vervolgens meegenomen in de vrije natuur om ze het licht van een volle Maan te fotograferen.

In his new project Knibbeler delves into our collective desire and scientific quest to discover the universe and our place within it. The exhibition reflects his extensive venture into the world of space travel. As a part of his practice, Knibbeler stretches the boundaries of photography as a medium: on this occasion by photographing Outer Space.
Travelling past matter continues from Knibbeler’s successful project Digging up clouds. Through this project, he evolved a compelling way of working combining a studio practice with influences and collaborations with the scientific world. With an almost boy-like enthusiasm and approach to his subject, he developed a fantastically infectious project photographing Wind. With this same intent and fervour, Knibbeler has turned his studio into a wood workshop to build scale models of objects designed to travel to the Moon. These scale models became sets that he subsequently photographed at night, out in the countryside, using full Moonlight as the sole light source to capture these scene.

Unseen Photo Fair & Art Rotterdam

Image

Sjoerd Knibbeler op Art Rotterdam in 2014 en Unseen Photo Fair 2014, 2015 en 2017

De associatieve werkmethode van Knibbeler heeft hem bij intrigerende kwesties als stuntvliegers, tornado’s en windtunnels gebracht. Door grote onderwerpen als luchtvaart, aerodynamica en klimatologie naar zijn eigen persoonlijke schaal te vertalen ontstaat een jongenswereld waarin alles mogelijk lijkt. De onzichtbaarheid en beweeglijkheid van wind vormen primaire parameters in het onderzoek van Knibbeler. In zijn kortstondige experimenten probeert hij luchtstromen te vormen, papieren modellen te laten vliegen en wind onderste boven te laten waaien. Het spanningsveld tussen deze behendige pogingen en de suggestieve kracht van het fotografisch beeld levert bijzondere resultaten op.

Knibbeler’s associative working method brought him to intriguing points of interest like stunt pilots, tornados and wind tunnels. By translating large subject matters like aviation, aerodynamics and climatology to his own personal scale, a boyish world appears in which anything seems possible. The invisibility and motility of wind constitute the primary parameters of Knibbeler’s research. In his short-lived experiments he tries to shape air currents, make paper models fly and turn the wind topsy-turvy. The tension between these skilful attempts and the suggestive power of the photographic image has produced exquisite results.

The Bonsai Project Knibbeler | Wetzer

Na hun eerste aanraking met bonsaiboompjes in 2009 vlogen documentaire fotografen Sjoerd Knibbeler en Rob Wetzer het afgelopen jaar de wereld over om zich onder te dompelen in de wondere wereld van de bonsai. Op het eerste gezicht lijkt bonsai een hobbywereld waarin de geestdrift van de bonsaïst vertaald wordt in een schaaltje met een horticultuur op een bescheiden formaat. Niets is minder waar; Knibbeler en Wetzer trekken het fenomeen door naar een gelaagd project. Hierin wordt bonsai bekeken als een actuele beleving van de natuur. En die staat minder op zichzelf dan je op het eerste gezicht zou vermoeden.

After their first contact with bonsai trees in 2009, documentary photographers Sjoerd Knibbler and Rob Wetzer flew all over the world to submerge for over a year into the extraordinary world of the bonsai. What at first glance looks like a hobby, in which the animation of the bonsaïst is translated into a small dish with a horticulture of modest format, is turned by Knibbler and Wetzer into a layered project. In this project bonsai is approached as a current experience of natures being that is less solitary than expected.

Sjoerd Knibbeler
Quantified

Soon more projects will be on display here